Mức xử phạt đối với xe quá khổ, quá tải

Chở hàng sai quy định có thể làm mất an toàn giao thông. ( Ảnh minh họa)
Chở hàng sai quy định có thể làm mất an toàn giao thông. ( Ảnh minh họa)

ATGT - Thông tin tham khảo từ Nghị định 171/2013/NĐ- CP ban hành ngày 13/11/2013của Chính phủ.
Theo nghị định 171/2013/NĐ-CP ban hành ngày 13/11/2013, xe vi phạm chở quá khổ, quá tải sẽ bị phạt tiền cả chủ xe và lái xe. bị tạm giữ phương tiện và buộc phải hạ tải. Cụ thể:
1.VỚI XE QUÁ TẢI TRỌNG
Khoản 2 Điều 33: Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng đối với hành vi điều khiển xe mà tổng trọng lượng của xe hoặc tải trọng trục xe (bao gồm cả hàng hóa xếp trên xe, người được chở trên xe) vượt quá tải trọng của cầu, đường từ 10% đến 20%, trừ trường hợp có Giấy phép lưu hành còn giá trị sử dụng; tước quyền sử dụng GPLX (khi điều khiển ô tô, máy kéo và các loại xe tương tự ô tô), chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức pháp luật về giao thông đường bộ (khi điều khiển xe máy chuyên dùng) 01 tháng; buộc phải hạ ngay phần quá tải; nếu gây hư hại cầu, đường phải khôi phục lại ngay tình trạng ban đầu đã bị thay đổi do vi phạm hành chính gây ra.
Điểm c Khoản 3 Điều 33: Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với hành vi điều khiển xe mà tổng trọng lượng của xe hoặc tải trọng trục xe (bao gồm cả hàng hóa xếp trên xe, người được chở trên xe) vượt quá tải trọng của cầu, đường từ 20% đến 50%, trừ trường hợp có Giấy phép lưu hành còn giá trị sử dụng; tước quyền sử dụng GPLX (khi điều khiển ô tô, máy kéo và các loại xe tương tự ô tô), chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức pháp luật về giao thông đường bộ (khi điều khiển xe máy chuyên dùng) 02 tháng; buộc phải hạ ngay phần quá tải; nếu gây hư hại cầu, đường phải khôi phục lại ngay tình trạng ban đầu đã bị thay đổi do vi phạm hành chính gây ra.
Khoản 4 Điều 33: Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 7.000.000 đồng đối với hành vi điều khiển xe mà tổng trọng lượng của xe hoặc tải trọng trục xe (bao gồm cả hàng hóa xếp trên xe, người được chở trên xe) vượt quá tải trọng của cầu, đường trên 50%, trừ trường hợp có Giấy phép lưu hành còn giá trị sử dụng; tước quyền sử dụng GPLX (khi điều khiển ô tô, máy kéo và các loại xe tương tự ô tô), chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức pháp luật về giao thông đường bộ (khi điều khiển xe máy chuyên dùng) 02 tháng; buộc phải hạ ngay phần quá tải; nếu gây hư hại cầu, đường phải khôi phục lại ngay tình trạng ban đầu đã bị thay đổi do vi phạm hành chính gây ra.
Điểm k Khoản 5 Điều 30:
- Phạt từ 2.000.000 đồng đến 4.000.000  chủ xe là cá nhân có phương tiên vi phạm.
- Phạt từ 4.000.000 đồng đến 8.000.000  chủ xe là tổ chức có phương tiên vi phạm.
2. VỚI XE QUÁ KHỔ
Điểm e Khoản 3 Điều 33: Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với hành vi điều khiển xe vượt quá khổ giới hạn của cầu, đường hoặc chở hàng vượt khổ giới hạn của cầu, đường tham gia giao thông, trừ trường hợp có Giấy phép lưu hành còn giá trí sử dụng; tước quyền sử dụng GPLX (khi điều khiển ô tô, máy kéo và các loại xe tương tự ô tô), chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức pháp luật về giao thông đường bộ (khi điều khiển xe máy chuyên dùng) 02 tháng; buộc phải dỡ ngay phần quá khổ; nếu gây hư hại cầu, đường phải khôi phục lại ngay tình trạng ban đầu đã bị thay đổi do vi phạm hành chính gây ra.
Điểm k Khoản 5 Điều 30:
- Phạt từ 2.000.000 đồng đến 4.000.000  chủ xe là cá nhân có phương tiên vi phạm.
- Phạt từ 4.000.000 đồng đến 8.000.000  chủ xe là tổ chức có phương tiên vi phạm.
Share on Google Plus

About nguyên lợi Sale

Liên hệ : 0909.568.518 or 0963.047.420.
    Blogger Comment
    Facebook Comment